Kontakt oss

Bruk skjemaet til høyre for å kontakte styret i hytteforeningen.

5 Fv986
Vest-Agder, 4443
Norway

P1010136_1280x960.JPG

Forside

Årsmøte og allmøte avholdt

Årsmøte i Ådneram Fjellgrend Hytteforening og allmøte i Ådneram Fjellgrend Eierlag ble avholdt i Stavanger 6. mai. Protokollene fra møtene og oppdaterte vedtekter er tilgjengelige på foreningenes dokumentsider.

Avtale om kommunalt vann

På årsmøtet 29.11.2018 fikk styret i oppdrag å gå i dialog med Favoritthytten for å tilrettelegge for overgang til kommunalt vann. Forutsetningen var at de krav og forbehold som framkom på årsmøtene i 2017 og 2018 ble ivaretatt. Dette er nå på plass.

Avtalen innebærer at Favoritthytten tillates å ta i bruk våre privateide pumpestasjoner, spredenett i hyttefeltet og avløpsrør ned i dalen. På et senere tidspunkt vil eierskap og drift overtas av kommunen. Etter styrets oppfatning er avtalen hensiktsmessig og fordelaktig for alle parter.

I henhold til avtalen vil hytteforeningen organisere at det for hvert enkelt medlem blir innbetalt kr. 13 000,- i tilkoblingsavgift for kommunalt vann. Styret vil komme tilbake til dette etter at anleggsarbeidene er ferdige og kommunen overtar.

Avtalen er lastet opp på Hytteforeningens dokumentside.

Årsmøte og allmøte 2018 avholdt

Ordinært årsmøte i Hytteforeningen og ekstraordinært allmøte i Eierlaget ble avholdt i Stavanger 29. november. Signerte protokoller er nå tilgjengelige på dokumentsidene for Hytteforeningen og Eierlaget

En stor del av oppgavene som tidligere var tillagt Hytteforeningen, er nå overført til Eierlaget. Dette gjelder bl.a. brøyting og drift og vedlikehold av infrastrukturen. Derfor vil kontingentinnkreving fremover i hovedsak skje fra Eierlaget, og et forskudd på 8000 for 2019 er allerede fakturert. Eierlagets allmøte vedtok en kontingent for 2019 på 12.000. De resterende 4000 vil bli fakturert på vårparten. 

Hytteforeningen har nå opprettet en Facebook-gruppe, til deling av bilder, turtips og annet som kan fremme et godt fellesskap oss hyttenaboer i mellom. Påmelding kan skje her: https://www.facebook.com/groups/324807018019045/


Skiløyper

Her kan du laste ned kart over de ulike langrennsløypene for Sirdal som kan puttes i sekken sammen med kvikklunsj og appelsin.

Når kjørte tråkkemaskinen opp løypene sist?

Skisporet.no gid deg oversikt over når løypene ble kjørt opp sist. Aldri har det vært enklere å velge de ferskeste sporet. Besøk siden for full oversikt.


Tips om måking av snø fra tak

Nyttige instruksjoner for vedlikehold av takene: Råd om snø på taket. Når må du måke og når må du løpe...